kontakt den enkelte behandler direkte her

eller mail til lisemaj@jensen.mail.dk

Lisbet Hartwell

Lisbet Hartwell


Lisbet Hartwell

Psykolog Cand. Psych.,

 

Tlf. 30518862

Mail: 

Hjemmeside: www. Coolkids-ry.dk

 

Jeg tilbyder:

Angstbehandling til børn og unge sammen med deres forældre. Behandlingen er baseret på de forskningsbaserede angstbehandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled, som bygger på en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Forløbet er for børn imellem 7-17 år og kan køres som et individuelt forløb eller gruppeforløb (aldersopdelt).

 

I forløbet lærer børn/unge og forældre, hvad angst er og hvordan angsten påvirker kroppen, tanker, følelser og adfærd. Man lærer også konkrete færdigheder til at overvinde angsten, bl.a. metoder til hvordan man kan udfordre tankerne og komme til at tænke mere realistisk, samt gradvist at øve sig i at gøre det, man er bange for. Derudover er der fokus på problemløsningsfærdigheder og på udvikling af sociale kompetencer.

 

Gruppeforløbene består af 4-6 børn/unge og deres forældre. Jeg kører gruppeforløbene sammen med min kollega i CoolKids Ry psykolog Ragnhild Saxvig Callesen.

 

Min tilgang:

Det er centralt for mig, at kunne gøre en forskel for de børn, unge og familier, som kommer i min praksis. Jeg lægger derfor vægt på at anvende evidensbaserede metoder. Dvs. metoder, som forskningen peger på har en god effekt. Cool Kids og Chilled har begge vist at have god effekt hos børn og unge med angst. Sundhedsstyrelsens nye nationale retningslinje (2016) anbefaler desuden kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn med angst.

Inden jeg begynder et behandlingsforløb vil jeg derudover sende et spørgeskema til jer, og holde en Forsamtale for at være sikker på, at der er størst mulige chancer for, at det er den rette psykologbehandling vi sætter i gang, og at I derfor vil opleve en god effekt heraf.

 

Jeg er desuden meget opmærksom at det kan være sårbart og hårdt for såvel forældre som barn, at have et barn med angst. Jeg har derfor fokus på at se og anerkende menneskers positive intentioner, og deres forsøg på at finde løsninger - også selv om man ikke altid lykkes med det, man håbede på.

Igennem hele mit arbejdsliv har jeg centreret mit arbejde omkring børn, forældre og pædagogisk personale. Jeg har derfor en særlig erfaring i at tænke hele vejen rundt om de udfordringer børn og familier står i, og ved behov vil jeg bl.a. kunne rådgive jer om, hvordan skolen bedst muligt støtter op om forløbet.

 

Uddannelsesmæssig baggrund:

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2009.

Pt. er jeg i gang med specialistuddannelsen i Børneklinisk psykologi.

 

For yderligere oplysninger om vores forløb, priser etc. se hjemmesiden: www. Coolkids-ry.dk