kontakt den enkelte behandler direkte her

eller mail til lisemaj@jensen.mail.dk

Ragnhild Callesen

Ragnhild Callesen


Ragnhild Saxvig Callesen

Psykolog, cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2005.

Autoriseret af Psykolognævnet i 2009.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

 

Tlf.: 22 92 80 58

Mail: 

Hjemmeside: www.coolkids-ry.dk

 

 

Jeg tilbyder angstbehandling til børn og unge i samarbejde med deres forældre

Behandlingen er baseret på angstbehandlingsprogrammerne Cool Kids (for de 7-12 årige) og Chilled (for de 13-17 årige). Jeg tilbyder både individuelle forløb og gruppeforløb, som alle strækker sig over 10 sessioner. Gruppeforløbene består af 4-6 børn eller unge og deres forældre, og køres sammen med min psykologkollega i CoolKids Ry, Lisbet Hartwell.

 

Igennem forløbet lærer barnet og forældrene om angst og får en forståelse for hvordan de bekymrede tanker påvirker kroppen, følelser og adfærd. Vi anvender konkrete redskaber til at bekæmpe angsten, bl.a. metoder til at udfordre de bekymrede tanker og erstatte dem med mere realistiske tanker, samt metoder til gradvist at øve sig i at gøre det, man er bange for. Derudover arbejder vi med problemløsningsfærdigheder og med udvikling af sociale færdigheder.

 

Sådan arbejder jeg

Jeg har igennem det meste af mit arbejdsliv arbejdet med børn, unge og de vigtige voksne i barnets liv. For at kunne hjælpe børn og unge med angst bedst muligt, bruger vi i CoolKids Ry behandlingsprogrammer som ifølge forskningen har god effekt hos børn og unge med angst. Cool Kids og Chilled er kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer, og Sundhedsstyrelsen anbefaler netop kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst hos børn og unge i de nationale retningslinier fra 2016.

 

Inden jeg påbegynder et behandlingsforløb vil jeg sende et spørgeskema til jer og afholde en forsamtale, hvor vi vurderer, om et forløb hos mig vil kunne hjælpe jeres barn og de udfordringer, jeres barn står i. Når vi arbejder i forløbet, har jeg særligt fokus på at støtte barnet i at få lyst til og mod på at øve sig i det som er svært, så det vil opleve mestring i situationer, som det tidligere har oplevet som angstfyldt. Jeg har ligeledes fokus på at anerkende både barnets og forældrenes forsøg på at skabe forandring, og på at bidrage til at forældrene føler sig sikrere i at kunne støtte sit barn i at leve et mere ubekymret og almindeligt børneliv.

 

Hvis du vil læse mere

Hvis du er interesseret i flere oplysninger om angst hos børn og om vores forsamtaler, forløb, priser mv., kan du læse mere på vores hjemmeside www.coolkids-ry.dk