kontakt den enkelte behandler direkte her

eller mail til lisemaj@jensen.mail.dk

Grøn omstilling

Grøn omstilling


Kan vi være lykkelige og leve bæredygtigt?
Et samarbejde mellem Århus universitet ved Simon Elsborg Nygaard og Omstilling Ry – deltag i stor dansk undersøgelse – Ry og omegn er udvalgt område..

 

Omstilling til bæredygtighed

Jeg er optaget af, hvordan vi indenfor få årtier kan få fart på omstilling mod bæredygtighed.  Vores livsstil er ikke holdbar. Jeg ønsker for mine børn og børnebørn, at Danmark kommer helt i front med vedvarende energi, omstilling til bæredygtig, cirkulær økonomi,  økologisk landbrug og gode, nære fællesskaber.

Det kræver udvidet samarbejde mellem erhvervsliv, politikere, borgere, sundhedssektoren og på tværs af fag.

Omstilling mod bæredygtighed er både en ydre og en indre proces. For at skabe forandring og tage vare på det ydre klima får vi brug for også at tage vare på vores “indre klima”.

NY SPÆNDENDE, MODIG OG VISIONÆR BOG OM VORES FÆLLES FREMTID:

FREMSYNET FOLKESKOLE – Et dannelselsideal for det 21.århundrede.

For oplysninger om bogen:

Fremsynet Folkeskole Fjordager.com

 

Fremsynet Folkeskole Fjordager.comFREMSYNET FOLKESKOLE – et dannelsesideal for det 21. århundrede FOLKESKOLEN I DET 21. ÅRHUNDREDE

afspejler den sunde fornuft fra det 20. århundrede


View on www.fjordager.com
Preview by Yahoo

 

 

For at købe over nettet:

Fremsynet folkeskole | Arnold Busck

”FOLKESKOLEN I DET 21. ÅRHUNDREDE afspejler den sunde fornuft fra det 20. århundrede. Og det er hverken sundt eller fornuftigt længere.

Virkeligheden i dette århundrede bliver nemlig afgørende forskellig fra det forrige.  Det gør den først og fremmest af biofysiske grunde så som klimakaos, vandmangel, råstofudtømning og befolkningstilvækst og desuden af de sociale og politiske følger af et sådant pres.  Dette er den virkelighed, som vi og vores børn og unge skal forberede os på og den kolossale udfordring, vi og de skal leve op til.

Opgaven kan godt løses, og det kan oven i købet blive fornøjeligt. Men hvis det skal lykkes, er der ikke mindst brug for et nyt dannelses- og uddannelsesideal, som kan give nutidens børn og unge og dermed fremtidens voksne perspektiv, rygstød, livsmod og lyst til opgaven og til livet i al almindelighed. Det er dét, som denne bog handler om.  En fremsynet og fornøjelig folkeskole.

Det er en bog til lærere, forældre, skoleledere, skolebestyrelser, seminarier ikke mindst den almindelige dansker, som interesserer sig for vores fælles fremtid.”

 

Kan vi være lykkelige og leve bæredygtigt?

Danmarks hidtil største undersøgelse om Trivsel og bæredygtighed undersøger i hvor høj grad livskvalitet og trivsel kan kombineres med et miljømæssigt forsvarligt ressourceforbrug. Jeg har på vegne af Omstilling Ry samarbejdet med forskeren, Simon Elsborg Nygaard, Århus universitet om at skaffe besvarelser.

Dataindsamlingen i Ry er færdig. Tak til de mange Ry-borgere, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet.

Udviklingsprojekt : Positive psykologiske effekter af bæredygtig adfærd – psykologisk merværdi

I samarbejde med rådgivningsvirksomheden Agro Tech A/S, Institut for planteinnovation, har jeg i 2012-2013 brugt en del af min arbejdstid på et udviklingsprojekt,  der skulle undersøge og formidle viden om psykologiske virkninger af at stille om til bæredygtighed. Projektet har fokus på positive psykologiske effekter af at deltage i omstilling mod bæredygtighed. Effekter, som f.eks. kan vise sig i form af reduceret sygefravær, øget trivsel og stolthed ved arbejdet og øget meningsfylde i livet.

Det er min hypotese, at klima-og miljøkrisen som en trussel mod vores livsgrundlag giver kollektivt stress, mens det vil være psykisk sundhedsfremmende at deltage i aktiviteter, der giver håb for en fremtid i balance med vores livsgrundlag.

Se omtale af Omstillingens psykologi i artikel af Jørgen Steen Nielsen: Vi skal ændre meningen med det, vi gør. Tillæg om Omstilling, Information sommer 2013, s. 28-29

Ugebrevet Mandag Morgen skrev den 24.5.2012:

“Fra at være en abstrakt udfordring, der måske ville ramme os om et antal årtier, er klimaforandringerne og manglen på fundamentale naturressourcer blevet til virkelighed for stadig større dele af samfundet. Og i stedet for at afvente politikernes globale aftaler har toneangivende virksomheder, visionære byer og nationer selv stillet sig i spidsen for at tilpasse sig de nye vilkår.Det er en nyhed, der allerede er indtruffet, men som slet ikke har fundet vej til klimakommunikationens hovedspor af dommedagsprofetier og katastrofevarsler…UNEPs rapport påpeger selv problemet med en utilstrækkelig kommunikation og anser det for at være en de væsentligste årsager til de manglende politiske resultater. Ikke alene eksisterer der en kommunikationskløft imellem politikere og videnskabsfolk, men også i forhold til befolkningerne. Der har været for megen fokus på katastroferne og for lidt på mulighederne. Rapporten efterlyser en “actively promoted culture of hope”.”  se mere her: https://www.mm.dk/nedt%C3%A6lling-til-det-b%C3%A6redygtige-samfund

 Sustainability Culture Indicator
©Awake

Jeg er autoriseret leverandør af SCI web-baseret undersøgelses-værktøj i Danmark, og tilbyder dette i samarbejde med Tim Cotter, fra konsulentfirmaet Awake, en australsk psykolog, specialiseret i psykologien i bæredygtighed. Se mere her

 

I mit privatliv er jeg medlem af foreningen Omstilling Danmark,som er en del af Transition Town bevægelsen, og frivilligt aktiv i Omstillings-initiativer i Ry og omegn. Ry er som en af de første byer i Danmark erklæret officiel omstillingsby. Se mere på www.Omstilling-Ry.dk og http://transitiondenmark.ning.com/

I 2012 og 2013 deltog jeg i styregruppe, der arrangerede : Energimesser  med fokus på affald som ressource – se www.energimessery.dk – ca 50 udstillere, events, foredrag – solceller, el-biler, regnvandsløsninger,  cradle-to-cradle design, stop spild af mad mm