kontakt den enkelte behandler direkte her

eller mail til lisemaj@jensen.mail.dk

Kurser

Kurser


KURSER:

Lise Maj Jensen : Jeg tilbyder kurser, workshops , undervisning indenfor mit kompetanceområde, og hvad jeg særligt har hjerte for –ikke mindst om Kreativ proces og tegning brugt til børn og voksne med mange forskellige udfordringer – altså Triangulær terapi-Tegneterapi.

Det kan være i forhold til stress, krise, PTSD, depression, angst , somatisk sygdom, i forbindelse med  jobafklaring eller til personlig udvikling.

Et andet område, jeg har særligt hjerte for er spædbarnspsykiatri og tidlig indsats.

Jeg arbejder værdibaseret, med kontakt til dét, der rører sig i gruppen, med lydhørhed og intuitiv klarhed.

Jeg har holdt kurser, workshops og anden undervisning for mange forskellige faggrupper. Kurser tilpasses altid til målgruppen, og vi træffer aftale om form, indhold og pris.

 

TEGNETERAPI-TRIANGULÆR TERAPI®

TRIANGULÆR TERAPI® er et andet ord for tegneterapi. Et registreret varemærke for en bestemt form for kunstterapi. Se mere her

Jeg har ingen aktuelle opslag, men kontakt mig på lisemaj@jensen.mail.dk,  hvis du/I har ønske om kurser eller andet.

 

 Nedenfor beskriver jeg eksempler på tidligere afholdte kurser og efteruddannelsesforløb:

 

PSYKODYNAMISK TERAPI-TEGNETERAPI-TRIANGULÆR TERAPI®

 3 årigt træningsforløb: Psykodynamisk terapi -Triangulær terapi®

I årene 2003-2016 har jeg efteruddannet ialt 9 hold af psykologer og psykoterapeuter i 3 årige forløb i indenfor den psykodynamiske referenceramme:

Mit sidste hold fik diplom sommeren 2016. Jeg opretter ikke nye 3 årige uddannelsesforløb, men tilbyder supervision, workshops, personlig udviklingsgrupper m.v. hvor jeg inddrager kompetance i Triangulær terapi® dvs. arbejder relationelt med tegning og kunstnerisk proces.

3 moduler med 5×3 hverdage årligt i 3 år

*  med teori og metode, personlig udvikling, terapitræning og live supervision

 * nærvær, fordybelse  og kreativ proces

* kropsorienteret tegneterapeutisk og traumeterapeutisk metode

Godkendt af Dansk Psykologforening til at dække: 12.4.4.2.2 – 90 timers Grundlagsteori og klinisk teori indenfor den psykodynamiske referenceramme,  12.4.2 60 timers  supervision af psykoterapi, herunder 33 timer som live-supervision. 12.4.3. 97½ timers personligt udviklingsarbejde

 

Introduktion til Triangulær Terapi®

– tegneterapi for voksne.

Workshop Tid: 9.30-16.00.

 

”Tegneterapi” er for voksne, lige så vel som for børn. I klinisk praksis findes tegneterapien i mange udgaver - tegning og kreativ proces bruges i terapi, rådgivning og udredning, på forskelligt fagligt grundlag. Hvad er det, der er virksomt og hjælpsomt?Med betegnelsen Triangulær Terapi (R) har jeg ønsket at bidrage til et psykologfagligt og værdibaseret fundament for arbejdet med tegning og kreativ proces i terapi. Triangulær Terapi(R) bygger på et holistisk menneskesyn og sætter fokus på den triangulære relation mellem terapeut-klient og tegning.

Det hvide papir kan, ligesom det hvide lærred i biografen, ses som et neutralt mulighedsrum, hvor  glimt og scener fra klientens livsverden kan tage form og blive synlige. Det tomme papir bliver en baggrundsflade, som til stadighed kan minde os om en bevidsthedstilstand af opmærksomt, ikke-dømmende nærvær i Nuet. Triangulær terapi sætter fokus på resonans og kontakt i den triangulære relation, mere end på tolkning af klientens tegning.

Tegningen bliver en tredje part i rummet og taler med på sin egen måde. Somme tider taler tegningen med,  somme tider taler den imod. Altid enkelt, synligt og konkret. Det triangulære felt udgør en kompleks helhed. Det er ”større” end klienten individuelt, ”større” end terapeuten og ”større” end deres indbyrdes relation.  Det triangulære felt rummer kærligt poler i en helhed og åbner ind i et udvidet bevidsthedsrum.

Der er både hjælp og udfordring at hente i det triangulære felt. I workshopsform introduceres til muligheder og faldgruber. Dagen er åben for deltagere, der er alment interesserede, ”nybegyndere” såvel som mere erfarne tegne-/kunstterapeuter.

Dagen består af en vekslen mellem introducerende oplæg med case-eksempler, demonstration, øvelse og kreativ fordybelse i tegning .

Workshoppen bygger på klinisk teori, der uddybes i  ” Triangulær Terapi – en grundbog i tegneterapi for voksne”. Frydenlund 2012. (link)