kontakt den enkelte behandler direkte her

eller mail til lisemaj@jensen.mail.dk

Praktisk info

Praktisk info


Oplysninger om pris og kontaktoplysninger mv. for øvrige behandlere / virksomheder i Psykologhuset finder du her

Pris pr. 1.01.2017 hos Lise Maj Jensen:
( reguleres 1 gang årligt pr. 1.1 )

Supervision og psykologfaglig vejledning individuelt: 1100,-kr. for 1 time

Pris for gruppe-supervision og kurser efter aftale.

Evt. afbud til en aftalt konsultation bedes venligst meddelt mig pr.mail hurtigst muligt af hensyn til min arbejdstilrettelæggelse. Ved sygdom/børns sygdom senest på dagen kl. 7.30. Senere afbud regnes for udeblivelse og der betales fuld takst.